Hastalıklar ve Gunce..


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Cmt, 26 Eyl 2020 ]
Toplam 137 ziyaret
75 benzersiz ziyaretçi

evdehastabakimi » SÜRÜCÜ KURSU İLK YARDIM DERS ÖEZETİ NOTLARI

                                           MUSA KOCAKİREN (SAĞLIK MEMURU)

                                                  musa.kocakiren@hotmail.com       

 

          http://www.evdehastabakimi.uzerine.com/ &   http://www.evdesaglik.ile.biz/

                                                                          İLKYARDIM SINAV NOT LARI        

 Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaya Trafik Kazası denir.
          Ülkemizde iklim şartlarının farklı olması can ve mal kaybının gelişmiş ülkelere göre daha fazla olmasının nedenlerinden biri değildir.
        * 1-Her zaman tedbirli olmak II-Soğukkanlılığını koruyabilmek III-Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır.
        *  Kazaya müdahale ederken ilk yardımın 1. adımı kazazedelerin ve kendi güvenliğinin sağlanmasıdır.
        * Karaciğer solunum sistemi organlarından biri değildir.
         * Omurganın içindeki boşlukta Omurilik bulunur.
        * İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem sindirim sistemidir.
         * İlkyardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı yaraları kapatmak ve sarmaktır.
         * Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi görünüyor ve araç sallanıyorsa kazazedeler araç sabit bir hale getirildikten sonra araçtan çıkarılmalıdır.
         * Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa boynuna mutlaka boyunluk takılarak çıkarılmalıdır.
          * Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma hasta kendi kendine soluyuncaya kadar devam edilir.
         * Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana soluk yolunun tıkanmaması için yan yatış pozisyonuna getirilir.
         * Bebeklerde suni solunum ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek yapılır.
         * Ayak ve bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge kasık içi kısmıdır.
         * Turnike malzemesi olarak kullanılacak malzeme 5-6 cin eninde elastik bandaj olmalıdır.
         * Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa çevrilmiş ayaklar biraz yukarıda üstü örtülü pozisyon şok pozisyonudur.
         * Bayılan kazazedeye ilk yardım uygulamasında duyu organları uyarılır.
         * Kalp masajı ile suni solunum birlikte uygulanırken bir ilk yardımcı varsa 15 kalp masajı 2 suni solunum yapılır.
         * Kesik şeklindeki yaralanmalarda yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarılma şeklinde ilkyardım uygulaması yapılır.
         * Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazede kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
         * Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda olay yerinde Soğuk su veya buz tatbik edilir.
         *
Kaburga kemiği kırıklarında kazazede oturuş veya yarı oturuş pozisyonunda hastaneye sevk edilir.
         * Çıkıklarda ilkyardım uygulamasında çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir.
         * Burkulmalarda şişlik yada ağrıyı azaltmak için soğuk yada buz tatbiki yapılmalıdır.
         * Kaza yerinde acil yardım haberleşmesi yapılırken ilk olarak kaza yerinin açık ve net adresi bildirilir.
         * Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralılar ayak yada kol kemiği kırıkları olanlardır.
         * Yaralı taşınan sedyenin yönü yaralının ayakları önde olacak şekilde olmalıdır.
         * Egzoz gazına maruz kaldığı için baygın durumda bulunan hasta açık havaya çıkartılır.
         * Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere bol su içirilerek ilkyardım uygulaması yapılır.
         * Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilkyardım uygulamak sürücüye uygun davranıştır.
        
* Kazalara en çok insanlar neden olur (%80 sürücüler %15 yayalar)
         * Sürücüler trafik kazalarında ilk müdahaleyi yapabilmek için ilkyarım bilgisine ve becerisine sahip olmalıdır.
         * Kazaya müdahale yaparken ilkyardımın 1.adımı kazazedelerin ve kendi güvenliğinin sağlanmasıdır.
         * Göğüs bölgesi vücut bölgesi olarak değerlendirilir.
         * Kaza sonucunda yaralı araçta sıkışmış ise mümkünse en az üç kişi ile dikkatlice çıkarılmalıdır.
         * Tentürdiyot ilkyardım çantasında olması gereken malzemelerden değildir.
         * Kol ve bacak kırıkları solunum durmasının nedenlerinden değildir.
         * Ağızdan ağza suni solunum yapılacak kimse sırt üstü yatış pozisyonuna alınır.
         * Atardamar kanamasının özellikleri rengini açık kırmızı olması ve fışkırır tarzda kesik kesik kanamasıdır.
         * Kanamayı durdurmada basınçlı sargı uygulama yönteminin sağladığı yarar sadece kanayan yerdeki damarın üzerine basınç uygulanmasıdır.
         * Aşırı kanama en fazla şoka neden olan faktörlerdendir.
         * Yüzün sararması bayılmanın belirtilerindendir.
         * Kazazedenin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına koma denir.
         * Yetişkin bir insana dakikada 60-80 defa kalp masajı 15-20 defa suni solunum uygulanmalıdır.
         * Göz bebeklerinde büyüklük, farkı geçici hafıza kaybı burundan kan gelmesi baş yaralanması belirtilerindendir.
         * Üçüncü derece yanıklar daha büyük ve belirgin iz bırakırlar.
         * Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen organ kandır kandan sonra böbrektir.
         * Ön kol kemiğinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır.
         * Kaburga kemiği kırıklarında oturuş veya yarı oturuş pozisyonunda sevk edilir.
         * Kaza sonucu hareketli eklem yerlerinde çıkık görülür.
         * Omurga kırığı yaralanmalarında kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır.
         * Egzoz gazı zehirlenmesi solunum yolu ile olur.
         * Aşırı terleme sıcak çarpması (vurması) belirtilerindendir.
         * Kazazedenin elektrik akımından kurtarılmasında tahta veya plastik malzeme kullanarak kazazedeyi elektrik akımından kurtarmak doğru yöntemdir.
         * Tek eli olanlara H sınıfı sürücü belgesi verilmez
         * Paylaşmayı bilmek ve uygulamak sürücülerde olması gereken davranışlardandır.
         * Kazalara ait özelliklerden biri önlem alınarak çoğunun önlenebilmesidir.
         * Kural dışı araç kullanılması sürücülere ait trafik kazası sebeplerindendir.
         * Yaşamın korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak ilkyardırnn amaçlarından biridir.
         * Sakin ve tedbirli olmak ilkyardımı yapacak kişide olması gereken özelliklerdendir.
         * Karın bir organ değildir.
         * Omurilik omurların kırılmasıyla vücudun bir bölgesinde felç oluşumuna yol açar.
         * Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına çıkık adı verilir.
         * Kalp dolaşım sisteminin bir parçasıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .        * Normal yetişkin bir insan dakikada 15-20 defa nefes alıp verir.                                                                                                                                                                                                              .   .    * İlkyardım çantasında bulundurulması gereken malzeme miktarı aracın tipine ve içinde bulunacak kişi sayısına göre belirlenir.
        * Etrafta ateş yakarak dikkat çekmek kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir.
       
* Birinci derece yanıklar solunum durmasının nedenlerinden değildir.
        * Solunumu duran bir insanda kandaki oksijen oranının düşmesi gerçekleşir.
        * Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem kanayan bölge üzerine basınç uygulamaktır.
        * Toplardamar kanamasının özelliği renginin koyu kırmızı olması ve normal tarzda akmasıdır.
        * El bileği ile dirsek arasında büyük bir kanamada dirsekle omuz arasına turnike uygulamak geçici kanama durdurma yöntemidir.
        * Vücut sıcaklığının azalması trafik kazası sonucu görülen şok belirtisidir.
         *Bayılma sırasında hareket sisteminin faaliyeti durur.
        * Kalp masajı yapılacak kazazede sırt üstü sert zemine yatırılır.
        * Yaralanmalarda yaralı bölgeye verilecek pozisyon kalp seviyesini üstünde kalmasıdır.
        * Yanıklar değerlendirilirken yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği önemlidir.
        * Kırık çıkık ve burkulmaların ilkyardımında yapılması gerekli tespit uygulamasının tanımı etkilenen bölgenin hareketsizliğinin sağlanmasıdır.
        * Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
        * Ülkemizde Hızır acil servisin telefon numarası tüm illerde 112 dir.
        * Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken yaralıların eğitim durumunun bildirilmesi gereksizdir.
        * Solunum zorluğu çeken kazazede sağlık kuruluşuna 1. derecede taşıma önceliklidir.
        * Hastanın serin yere alınması su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu veya tuzlu ayran içirilmesi sıcak çarpmasında (vurması) ilkyardım uygulamasıdır.
        * Sürücü adayında işitme yetersizliği olması durumunda işitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilir.
        * Alkollü içki içen bir sürücünün reflekslerinde zayıflama görülür.
        * Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir.
        * Sürücülerin kural dışı araç kullanmaları trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir.
        * Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbiri almayan sürücülere para ve puan cezası uygulanır.
        * Kazazede yakınlarının güvenliğini sağlamak ilk yardımın ilkelerinden biri değildir.
        * Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
         İnsan vücudunda yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek için değişik organların bir araya gelerek oluşturdukları yapıya sistem denir.
        * Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşırlar kelimesi yanlıştır.
        * Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey omurgasında kırık olma ihtimalidir.
        * İlkyardım çantasında bulunan malzemelerin özelliği hayat kurtarmada kullanılmasıdır.
        * Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşması soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunu göstergesidir.
        * Ağız burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durmasında uygulanabilen yöntemler Holger-Nieİsen ve Silvester yöntemleridir.
        * Vücuttaki kanın kanama sonucu % 20 si kaybedilirse hayati tehlike ortaya çıkar.
        * Holger metodunda yüz üstü yatırılır. Hastanın başı kollarının üstüne yerleştirilir ve baş yana çevrilir.                                                                                                                                                                     .       * Silver metodunda ise üstü yatamayacak durumda olanlara uygulanır.kazazede sırt üstü yatırılır omuz kaldırılarak yastıkla desteklenir başı arkaya bükülür ve gerdirilir baş yan çevrilir.
       * Burun kanamalarında boyun damarlarına masaj yapmak kanamayı durdurmada etki yapmaz. Kendiliğinden burnu kanayan hasta oturtulur.
       * Turnike uygulamasında ilk 1 saat içinde 15-20 dakikada bir gevşetme uygulanır.
       * Geçici bilinç kaybı hali bayılmanın kısa tanımıdır.
       * Kaburga çatlakları korna halinin nedenlerinden değildir.
       * Akciğer yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir.
       * Köprücük kemiği kırıkları tespitinde üçgen sargı bezi kullanılır.
       * Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunmadığında ceket veya gömlek eteği ön kol üzerinden kaldırılıp tespit yapılır.
       * Kafa kemiklerindeki kırıklara atel uygulaması yapılamaz.
       * Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye burkulma denir.
       * 3 yaşında suda boğulma yakasına vakit kaybetmeden suni solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır.
       * Karbon monoksit egzoz gazı ile zehirlenmede daha etkilidir.
      ** Güneş çarpmasında deride gerginlik ve kuruluk görülür.
      * Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş kişiye şeker içeceği fazla ılık içecekler verilmelidir.
      * İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları B sınıfı özel araç ve F sınıf ehliyet alabilirler.
      * Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır.
      * Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen çoğunluğu doğal kaynaklı olaylara felaket denir.
      * Yolda koşan birinin duran araca çarpması trafik kazsı değildir.
      * Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur eğitim dikkatli olmak ve kurallara uymaktır.
      * Bir kazazede sağlık kuruluşuna hayati tehlikelere karşı önlem alındıktan sonra sevk edilir.
      * Bütün vücut bölgelerinde faaliyet gösteren sistem dolaşım sistemidir.
      * Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insan soluk yolunun tıkanmaması için yan yatış pozisyonuna alınır.
      * Ağızdan ağza suni solunumda vereceğimiz hava basıncının yeterliliğini göğüs hareketlerinden anlarız.
      * Dolaşımdaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir.
      * Yüzün kızarması bayılma belirtilerinden değildir.  
      * Yaralanmalarda genel ilkyardım kuralı yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde kazazedeyi nakletmektir.
      * Başından yaralanan kazazede soluk yolu açık tutularak sevk edilir.
      * Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç olması omurga yaralanması belirtisidir.
      * Köprücük kemiği kırıklarında kazazede oturuş pozisyonunda sevk edilir.
      * Açık kırıklarda küçük kemik kırıkları kesinlikle ellenmez çıkarılmaz.
      * Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı çıkık belirtisi değildir.
      * Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj kısa öz ve anlaşılır olmalıdır.
      * Kazazedenin beynine fazla kan gitmesini engellemek yan yatış pozisyonunun amaçlarından değildir.
      *
Egzoz gazına maruz kaldığı için baygın olan hasta açık havaya çıkartılır.
      * Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde çevre imkanlarında yaralanılarak yapılan geçici müdahaleye ilkyardım denir.  
     *
Kazayı görüp müdahale eden bir kişinin kendi aracını kaza yapan aracın arkasına çekmesi yanlış bir davranıştır.
     * Duyuların kaybolması vücuttaki donma belirtilerindendir.
       Bebeklere suni solunum ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek yapılır.
      * Gazlı bez ilkyardım çantasında bulunması zorunlu bir malzemedir.
      * Soğuk nemli cilt ve titreme şok belirtilerindendir.
      * Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hasta oturtulur.
      * Kalp masajında göğüs kemiğinin üzerine bastırılmasının amacı kalbi göğüs kafesi ile omurga arasında sıkıştırarak hayati organlara kan gitmesini sağlamaktır.
      * Kesik şeklindeki yaralanmalarda yara kenarları birbirine yaklaştırılarak sarılarak ilkyardım uygulaması yapılır.
      * Hırıltılı soluk alma kafa içi yaralanması belirtilerindendir.
      * Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda olay yerinde soğuk tatbik edilir.
      * Organ nakli yapılabilmesi için uzman doktorlardan kurulu bir heyetin kazazede de beyin ölümü olduğunu tespit etmesi ve onaylaması gerekir.
      * Organ nakli hem dinen hem de hukuken uygundur.
      * Kol (pazu) kemiği kırıklarında atelle'nen kol geniş sargı bezi ile karşı taraf koltuk altına bağlanarak ilkyardım uygulaması yapılır.
      * Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir.
      * Sindirim yoluyla zehirlenen hasta kusuyorsa yan yatış pozisyonuna alınır.
      * Çoğunluğunun doğal kaynaklı olması felaketlerin özelliklerindendir.
      * Mide karın bölgesi organlarındandır.
      * Vücut yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı
          Hücre - Doku - Organ-Sistem şeklindendir.
      * Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi solunum sistemi ile gerçekleşir.
      * Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet-motosiklet ve iş makinesi hariç) ilkyardım çantası bulundurmak zorunludur.
      * Göğüs hareketlerinin olmaması solunum durması belirtilerindendir.
      * Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce yapılacak işlem kanayan bölge üzerine basınç uygulamaktır.
      * Bacakta turnike uygulama bölgesi diz ile kalça arası dır.
      * Hastanın bilincinin açık kalmasının sağlanması şoka karşı alınacak önlemlerdendir.
      * Kaza yerinde ilkyardım esnasında yara pansumanında temiz sargı bezi kullanılmasının sakıncası yoktur.
      * Bir trafik kazası sonucu araçta yangın çıkmaması için öncelikle kontak anahtarı kapatılır.
      * Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye şeker içeriği fazla ılık içecekler verilmelidir.
       * Yanıklar değerlendirilirken yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği önemlidir.
       * Omurga yaralanması olan kazazede de hasar olan bölgeden aşağıda hissizlik görülür.
       * Diz ile kalça arasında kemikte kırık varsa uygulanacak atelin boyu topuktan koltuk altına kadar olmalıdır.Diz ile ayak bileği arasında kırıkta topuktan kalçaya kadar.
       * Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
       * Burkulma ve çıkıklarda ilkyardım uygulanırken zarar gören bölge soğuk tutulurken kazazedenin üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı ağrı sonucu oluşacak şoku önlemeye yardımcı olmaktır.
       * Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken araçların hasar durumunun bildirilmesine gerek yoktur.
       * Önlem alınarak kazaların çoğu önlenebilir.
       * Eski ve yetersiz araç kullanılması trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir.
       * Bir kaza durumunda ilkyardım kazanın Olduğu olay yerinde uygulanır.
       * Kazazedenin tüm hastalıklarını tedavi etmek ilkyardımın ilkelerinden biri değildir.
       * Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğuna doku denir.
       * Kalp göğüs boşluğunda bulunan bir organdır.
       * Kaburga kemikleri kaza anında kırılması halinde akciğere batarak etkileme ihtimali fazladır.
       * Çocuklarda kalp atım sayısı dakikada 80-100 bebeklerde 100-120 dir
       * Bebekler dakikada 30-40 defa nefes alıp verirler.
       * Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hali korna halinin belirtilerindendir.
       * Kaza esnasında yaralı araçtan çıkarılmadan önce kazazedelerin güvenliği sağlanır.
       * Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ağız kısmı aşağıda yüz üstü tutulur ve sırtına hafif hafif vurulur.
       * Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemi turnike uygulamasıdır.
       * İki elinde başparmağı olmayan bir kişi sürücü belgesi alabilir.
       * Trafik kazası gören bir sürücünün her durumda müdahale etmesi zorunludur.
       * Bir kazazede hayati tehlikelere karşı önlem alındıktan sonra sevk edilir.
       * Omurga boşluğunda sinir sistemi faaliyet gösterir.
       * Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa boynuna mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkarılır.
      * D
ilin geriye doğru düşerek soluk yolunu tıkanması bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep olur.
      * Omurgada oluşan kırıklar ani ölüm ve felç açısından büyük taşır.
      > Araçlarda emniyet kemeri kullanımı şehir içi ve şehir dışı trafikte mecburidir.  


Bu sayfaya henüz yorum yazılmadı.

Editör Bilgileri

Toplum Sağlığı Görevlisi

TOPLUM SAĞLIĞI GÖREVLİSİ


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

ikinci-jeanpaul
freebsd
apiterapi
azdavay-bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi